Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt lakimiehet. Asianajajaliiton jäseneksi voidaan hyväksyä kokenut lakimies/juristi, joka on lisäksi suorittanut vaativan, kolmeosaisen asianajajatutkinnon.

Asianajajien valvonta

Asianajajien palvelutoimintaa ohjaavat korkeat laatukriteerit. Asianajaja on velvollinen pitämään ammattitaitonsa ajan tasalla. Lisäksi asianajajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. samat vaatimukset eivät koske esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä juristeja.

Asianajajaliitto

Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy uudet asianajajat ja valvoo heidän ammatillista toimintaansa. Vain Asianajajaliiton jäsenet saavat käyttää nimikettä asianajaja. Asianajajaliiton toiminta perustuu asianajajalakiin ja Asianajajaliitolla on Suomessa myös vahva oikeuspoliittinen vaikuttajarooli.

Tunnettuja asianajia

Aarno Arvela (26. maaliskuuta 1946 Helsinki – 21. syyskuuta 2011 Espoo) oli suomalainen asianajaja. Arvela puolusti muun muassa entistä pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä niin sanotussa Irak-oikeudenkäynnissä, ja edusti valtiota Alpo Rusin vakoilujutussa.

Riitta Leppiniemi (s. 25. kesäkuuta 1962 Kankaanpää) on helsinkiläisen Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n osakas. Leppiniemi tuli tunnetuksi avustettuaan Nils Gustafssonia Bodomjärven murhajutussa sekä yksityiselämän loukkauksesta syytettyä Susan Ruususta. Muita Leppiniemen hoitamia tunnettuja tapauksia ovat muun muassa Jari Aarnion ja Jari Sillanpään oikeudenkäynnit. Leppiniemi toimi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja vuosina 2007–2010.

Matti Wuori (15. heinäkuuta 1945 Helsinki – 15. lokakuuta 2005 Kirkkonummi) oli asianajaja, joka toimi vihreiden sitoutumattomana edustajana Euroopan parlamentissa1999–2004. Asianajajana Wuori sai julkisuutta avustaessaan Irak-skandaalin yhteydessä tasavallan presidentin entistä neuvonantajaa Martti Mannista. Hän toimi myös sananvapausasioissa eri mediayhtiöiden ja toimittajien avustajana Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.