Kun sopimusriita, esimerkiksi asuntokauppariita uhkaa, on parasta valita asianajaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä parhaan asianajajan valintaan juuri sinun tilanteessasi. Muista, että asianajajat ovat usein erikoistuneet hoitamaan tietyn alan juttuja.

Kokenut asianajaja osaa yleensä heti nähdä onko asiassa mitään perusteita esittää vaatimuksia tai vastata niihin.  Oikeudenkäynnissä on aina riski lähteä riitelemään tai esittää liian isoja, perusteettomia tai vaikeasti todistettavia vaatimuksia.

Riita-asiassa häviäjä maksaa omat ja voittajan oikeudenkäyntikulut, jotka usein ovat lopulta suuremmat kuin itse vaatimukset. Kokenut asianajaja osaa arvioida nopeasti oikeat vaatimukset, mahdollisuutesi voittaa juttu ja laatia parhaan prosessistrategian.

Laadi lyhyt selostus asiasta ja keskeiset dokumentit joita ovat esimerkiksi kiinteistön kauppakirja. Selvitä ketkä alueellasi toimivista asianajajista hoitavat kyseisen alan riitajuttuja. Asianajajaliiton asianajajahaku-palvelu auttaa vaihtoehtojen kartoittamisessa.

Tärkeää on löytää asianajajia jotka ovat perehtyneitä sellaisin riita-asioihin, joista asiassasi on kyse. Soita heille ja kysy onko heillä kokemusta sen tyyppisistä sopimusriidoista, joista asiassasi on kyse. Jos heillä on kokemusta, voit pyytää heitä tekemään tarjouksen asiasi hoitamisesta.

Usein asianajaja pyytää sinulta tiedot riidan vastapuolesta, koska asianajaja ei voi edustaa sinua tilanteessa jossa intressit ovat ristiriidassa, esimerkiksi vastapuolesi on asianajajan lähisukulainen tai asiakas.

Mikäli asianajaja ei ole esteellinen, lähetä laatimasi selostus liitteinen ja pyydä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla) tarjousta alustavan strategian laatimisesta. Miten ja missä asiaa ajetaan? Kuluttajariitalautakunta vai tuomioistuin? Onko sovittelu mahdollista? Kustannusarvion pyytäminen samoin kuin asianajajan arvio menestymismahdollisuuksista on tärkeää.

Tiedustele asianajajan kokemusta ja myös siitä hoitaako hän itse asiaasi ja millä aikataululla. Varsinkin isoissa asianajotoimistoissa asianajajat saattavat delegoida asiasi hoitamisen toimiston muille juristeille. Jos haluat nimenomaan valitsemasi asianajajan edustamaan sinua henkilökohtaisesti, tästä on syytä nimenomaisesti mainita. Asianajajien laskutuskäytännöt tällaisten alustavien selvitysten tekemisestä vaihtelevat.

Saamiesi tarjousten perusteella ota yhteys asianajajaan, joka vaikuttaa asiantuntevalta ja on luotettava asianajaja hoitamaan juttusi. Voit vielä ehdottaa tapaamista asianajajan toimistolla keskustellaksesi asiasta tarkemmin. Usein asianajajat tosin laskuttavat tällaisesta neuvottelusta, mutta jos riidan kohde on merkittävä, on myös oikean asianajajan valinta ensiarvoisen tärkeää. Jotkut asianajajat tarjoavat myös tällaisen alkuneuvottelun maksutta. Varmistu tästä kuitenkin etukäteen.

Kun olet hyväksynyt tarjouksen ja valinnut asianajajan, pyydä toimeksiantosopimus nähtäväksi kirjallisena.  Kiinnitä erityistä huomiota laskutusta koskeviin ehtoihin. Asianajajien tuntihinnat vaihtelevat huomattavasti hieman yli 100 eurosta tuntia kohti jopa tuhanteen euroon tuntia kohti. Mikäli käytettävissäsi on kotivakuutuksen oikeusturva, asianajaja usein laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä. Kuitenkin omavastuu 15% laskutetaan tavallisesti etukäteen.

Riita-asiassa asianajajan palkkio vaihtelee asian laajuuden ja sen monimutkaisuudesta riippuen. Esimerkiksi yksinkertaisessa asuntokauppariidassa 8500 euroa pitäisi riittää asianajajan kuluihin. Todistajan palkkio, asiantuntijan palkkio tulevat tähän päälle.

Mikäli oikeusturvaa ei ole, on tärkeää selvittää onko sinulla mahdollisuus saada oikeusapuun ja hoitaako asianajaja oikeusapuasioita. Oikeusavun tuntiveloitus on yleensä asianajajan normaalia tuntiveloitusta alempi. Siksi monet asianajajat eivät niitä hoida.

Asianajajan vaihtaminen kesken prosessin on monimutkaista ja aiheuttaa kustannuksia. On siis parasta valita asianajaja huolellisesti, ja käyttää mieluummin hieman ylimääräistä aikaa etukäteen. Hyvä asianajaja pystyy antamaan selkeän kuvan miten asiaa pitää hoitaa, toimii ilman viivytyksiä, pitää sinut ajan tasalla kustannuksista ja asian oikeuskäsittelyn etenemisestä sekä tarjoaa hyvää palvelua.

Jos valitsemasi asianajajan kanssa tulee kuitenkin ongelmia, keskustele asiasta suoraan asianajajan kanssa, kysy tarvittaessa neuvoa toiselta juristilta. Mikäli asia ei keskustelemalla ratkea, voit ottaa yhteyttä Suomen asianajajaliittoon. Sen valvontaosasto valvoo asianajajien toimintaa.

Riita-asiassa ei ole pakko käyttää asianajajaa. Oikeudenkäynnissä sinua voi edustaa myös muu juristi, esimerkiksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Asianajajien toiminnalle on kuitenkin asetettu erityiset osaamis- ja laatuvaatimukset. Asianajajien toimintaa myös valvotaan tiukemmin kuin muiden lakimiesten. Siksi on usein suositeltavaa kääntyä nimenomaan asianajajan puoleen.